Το προφίλ μας στο Google Plus

RSS for category: tips and tricksΑρχείο για την κατηγορία tips and tricks

0

Βρείτε τους “βαρύτερους” καταλόγους

Retro Block Exclamation

Σε ποιους καταλόγους είναι τα αρχεία που καταλαμβάνουν τον περισσότερο χώρο; Συνδυάστε τα εργαλεία du, sort και head ώστε να πάρετε, π.χ., τους πέντε πρώτους “βαρύτερους” καταλόγους εντός του home directory του χρήστη σας. Δείτε το παράδειγμα στο screenshot, όπου το μυστικό είναι στο εργαλείο sort και στις παραμέτρους -r και -h. Διαβάστε τα man pages προκειμένου να μάθετε περισσότερα για τα du, sort και head — φυσικά και για τις παραμέτρους που δέχονται.

0

Αυτόματη εκκίνηση με cronjob

Retro Block Exclamation

Γρήγορος και πρωτότυπος τρόπος προκειμένου να εκτελείται κάτι αυτόματα, κατά την εκκίνηση του λειτουργικού: Φτιάξτε ένα cronjob κι αντί για τα πέντε πεδία που καθορίζουν χρόνο/συχνότητα, χρησιμοποιήστε το ειδικό string “@reboot” (χωρίς τα εισαγωγικά). Δείτε το screenshot και δώστε man 5 crontab για περισσότερα ειδικά strings.

1

Μοίρασμα αρχείων με Python webserver

Retro Block Exclamation

Δώστε στα γρήγορα απομακρυσμένη πρόσβαση στα αρχεία ενός συγκεκριμένου καταλόγου. Από ένα τερματικό, μεταβείτε σ’ αυτόν και πληκτρολογήστε python -m SimpleHTTPServer. Όσοι θέλουν να πάρουν αρχεία από τον κατάλογο, στον web browser της προτίμησής τους θα γράψουν κάτι σαν http://IP_του_υπολογιστή_σας:8000

0

Κατεβάστε κι αποθηκεύστε βίντεο από το YouTube

Retro Block Exclamation

Κατεβάστε στα γρήγορα videos από το YouTube κι αποθηκεύστε τα τοπικά στο Linux / OS X σας, με τη βοήθεια του εργαλείου youtube-dl και φυσικά από τη γραμμή εντολών!

0

Παράλληλη συμπίεση, όχι σειραϊκή!

Retro Block Exclamation

Θέλετε κατά τη συμπίεση αρχείων να χρησιμοποιούνται *όλοι* οι πυρήνες του επεξεργαστή; Απλά σταματήστε να χρησιμοποιείτε το bzip2 και στραφείτε στο pbzip2. Έχετε αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα του pbzip2; Μερικές απλές δοκιμές θα τις εξαφανίσουν. Δείτε και το screenshot.

Page 3 of 3123

Σύνδεση

Αρχείο δημοσιεύσεων