Το προφίλ μας στο Google Plus
5

Δεκάδες Tera για όλους, ξεκινώντας από μερικά Giga!

Κακά τα ψέματα. Ακόμα και στα πλαίσια ενός τυπικού οικιακού δικτύου η έννοια των “terabyte αποθηκευτικού χώρου” συχνά καταντάει τετριμμένη. Ακριβώς γι’ αυτό ελάτε να σας δείξουμε πώς μπορείτε να ξεκινήσετε σήμερα συντηρητικά μ’ εκείνον τον fileserver στο σπίτι ή στη δουλειά, εφοδιάζοντάς τον για αρχή με λίγες εκατοντάδες gigabyte αλλά έχοντας την ευελιξία να φτάσετε σε δεκάδες terabyte! Όχι. Δεν σκοπεύουμε να σας δώσουμε συμβουλές για αγορά δίσκων, ούτε φυσικά να σας δείξουμε πώς θα τους τοποθετήσετε στο κουτί…

Με αφορμή το πώς έχει στήσει τον fileserver που έχει στο σπίτι ο γράφων, θα θέλαμε να παρουσιάσουμε ένα ευέλικτο σύστημα διαχείρισης του αποθηκευτικού χώρου το οποίο ξεφεύγει από τα στενά όρια της έννοιας του partition, προσφέροντας μεγάλη ευελιξία για μελλοντική επέκταση. Η λογική του εν λόγω συστήματος περιστρέφεται γύρω από την ιδέα του storage virtualization. Χάρη στις σχετικές τεχνολογίες, το λειτουργικό σύστημα παύει να βλέπει ξεχωριστούς δίσκους και partitions αλλά έναν εικονικό, ενιαίο χώρο αποθήκευσης. Στην πραγματικότητα βέβαια αυτός ο εικονικός χώρος είν’ ένα storage pool αποτελούμενο από έναν ή περισσότερους φυσικούς δίσκους, οι οποίοι μάλιστα μπορούν να προσθαφαιρούνται δυναμικά στο pool! Ωστόσο το λειτουργικό εξακολουθεί να βλέπει έναν ενιαίο χώρο, με μέγεθος μικρότερο ή το πολύ ίσο προς το άθροισμα των μεγεθών που έχουν οι (φυσικοί) δίσκοι που απαρτίζουν το pool τη δεδομένη στιγμή. Στην πράξη, λοιπόν, ο χρήστης μπορεί να ξεκινήσει συντηρητικά, π.χ., στήνοντας έναν fileserver με storage pool αποτελούμενο από έναν, δύο ή τρεις δίσκους, ο καθένας με μικρή, μεσαία ή μεγάλη χωρητικότητα. Από εκεί και πέρα -και πάντα σύμφωνα με τις τρέχουσες, πραγματικές ανάγκες-, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα είτε να προσθέτει περισσότερους δίσκους στο pool είτε να αντικαθιστά υπάρχοντες με νέους, μεγαλύτερης χωρητικότητας είτε να κάνει και τα δύο! Κι ως έξτρα όφελος, δεν χρειάζεται καν να φροντίζει ώστε όλοι οι δίσκοι να ‘χουν την ίδια χωρητικότητα: Το σύστημα storage virtualization που θα παρουσιάσουμε σε λίγο του επιτρέπει ν’ αποφασίζει και να προσθέτει ή/και ν’ αντικαθιστά δίσκους διαφορετικών μεγεθών, π.χ., σύμφωνα με το διαθέσιμο budget.

Logical Volume Management
Προκειμένου να δείξουμε στην πράξη πώς λειτουργούν όλα τα προηγούμενα επιλέξαμε το δοκιμασμένο σύστημα storage virtualization ονόματι LVM (Logical Volume Manager), το οποίο συνοδεύει κάθε σύγχρονη διανομή Linux. Ο γράφων μάλιστα το χρησιμοποιεί σε οικιακό fileserver με λειτουργικό Ubuntu Linux 8.04 LTS Server Edition, αποτελούμενο από δύο παλιούς δίσκους χωρητικότητας 400GB έκαστος κι έναν νεότερο, χωρητικότητας 1,5TB. Οι τρεις αυτοί δίσκοι ανήκουν στο ίδιο storage pool παρέχοντας έναν ενιαίο αποθηκευτικό μέσο χωρητικότητας 2,3GB. (Στο σύστημα υπάρχει κι ένας τέταρτος, μικρός δίσκος που είναι εκτός pool, πάνω στον οποίο είναι εγκατεστημένα λειτουργικό κι εφαρμογές και βρίσκονται τα home directories των χρηστών.)

Σημειώστε ότι ο ενιαίος αποθηκευτικός χώρος που βλέπει το λειτουργικό χάρη στο LVM δεν είν’ υποχρεωτικό να ‘χει χωρητικότητα ίση με το άθροισμα των χωρητικοτήτων που έχουν οι φυσικοί δίσκοι του storage pool. Επιτρέπεται, π.χ., ο διαχειριστής του fileserver να κατανείμει μέρος του συνολικού χώρου στους χρήστες του μηχανήματος κι αργότερα, όταν οι ανάγκες το απαιτήσουν, να τον αυξήσει παίρνοντας ανεκμετάλλευτο χώρο από τους υπάρχοντες δίσκους ή/και προσθέτοντας κι άλλους.

Κάπου εδώ τα πράγματα ίσως έχουν αρχίσει να θολώνουν επικίνδυνα – και φταίμε εμείς γι’ αυτό. Πριν λοιπόν περάσουμε στην πρακτική επίδειξη των δυνατοτήτων του LVM, δείτε οπωσδήποτε τη λογική του όλου συστήματος όπως απεικονίζεται σχηματικά και περιγράφεται αναλυτικά σ’ αυτό το post.

Demo time!
Θα δούμε τώρα, αναλυτικά και βήμα προς βήμα, πώς με τη βοήθεια του LVM φτιάχνουμε έναν ενιαίο αποθηκευτικό χώρο αποτελούμενο από τρεις δίσκους: Έναν παλιό, μεγέθους 320GB, έναν νεότερο μεγέθους 750GB κι έναν ολοκαίνουργιο, με μέγεθος 1,5TB. Λειτουργικό σύστημα κι εφαρμογές υποθέτουμε ότι είναι εγκατεστημένα σ’ έναν ξεχωριστό, μικρό δίσκο, π.χ., των 80GB (είπε κανείς solid state drive ή μου φάνηκε;). Για τις ανάγκες τις δοκιμής χρησιμοποιούμε ένα VMware VM με Ubuntu Server 10.04 LTS 32bit, 512MB RAM και δύο virtual CPUs. Προφανώς πρόκειται για ρεαλιστικό configuration για έναν fileserver στο σπίτι, στο γραφείο ή ακόμα και στο εργαστήριο. Κάνουμε login στο μηχάνημα, τοπικά ή απομακρυσμένα, και ξεκινάμε.

Πληκτρολογήστε

sub0@ubuntu-srv-testbed:~$ sudo apt-get install lvm2

για να εγκαταστήσετε το σύστημα LVM και τα σχετικά εργαλεία.

Σημειώστε κάπου τα device names των δίσκων. Δώστε

sub0@ubuntu-srv-testbed:~$ sudo fdisk -l

για να τα δείτε. Για το παράδειγμά μας έχουμε:

/dev/sda	--> 85,9GB	--> δίσκος με λειτουργικό κι εφαρμογές
/dev/sdb	--> 343,6GB 	--> θα γίνει το 1o Physical Volume (PV) του Volume Group (VG)
/dev/sdc	--> 805,3GB	--> θα γίνει το 2o PV του VG
/dev/sdd	--> 1610,6GB	--> θα γίνει το 3o VG

Σε κάθε έναν από τους /dev/sdb, /dev/sdc και /dev/sdd φτιάξτε ένα primary partition με μέγεθος ίσο με τη μέγιστη επιτρεπόμενη χωρητικότητα και τύπο Linux LVM (partition type 8e), ώστε τα προκύπτοντα partitions να ‘ναι έτοιμα για χρήση στο σύστημα LVM. Η δουλειά αυτή επιτυγχάνεται με χρήση του εργαλείου fdisk κι ένα παράδειγμα ειδικά για το δίσκο /dev/sdb φαίνεται παρακάτω.

sub0@ubuntu-srv-testbed:~$ sudo fdisk /dev/sdb
Device contains neither a valid DOS partition table, nor Sun, SGI or OSF disklabel
Building a new DOS disklabel with disk identifier 0x5bfff181.
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
After that, of course, the previous content won't be recoverable.

Warning: invalid flag 0x0000 of partition table 4 will be corrected by w(rite)

WARNING: DOS-compatible mode is deprecated. It's strongly recommended to
     switch off the mode (command 'c') and change display units to
     sectors (command 'u').

Command (m for help): n
Command action
  e  extended
  p  primary partition (1-4)
p
Partition number (1-4): 1
First cylinder (1-41773, default 1): [Enter] 
Using default value 1
Last cylinder, +cylinders or +size{K,M,G} (1-41773, default 41773): [Enter] 
Using default value 41773

Command (m for help): t
Selected partition 1
Hex code (type L to list codes): 8e
Changed system type of partition 1 to 8e (Linux LVM)

Command (m for help): p

Disk /dev/sdb: 343.6 GB, 343597383680 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 41773 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x5bfff181

  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/sdb1        1    41773  335541591  8e Linux LVM

Command (m for help): w
The partition table has been altered!

Calling ioctl() to re-read the partition table.
Syncing disks.

Προς το τέλος φαίνεται ότι πλέον έχουμε ένα partition τύπου Linux LVM με μέγεθος όσο και η χωρητικότητα του δίσκου που το φιλοξενεί. Επαναλάβετε τη διαδικασία για όλους τους άλλους δίσκους – εκτός βέβαια από εκείνον του συστήματος (/dev/sda). Μετά το πέρας της διαδικασίας, πληκτρολογήστε

sub0@ubuntu-srv-testbed:~$ sudo fdisk -l

για να βεβαιωθείτε ότι όλα είναι εντάξει (δώστε σημασία στα device names των partitions και στους τύπους τους).

Φτιάξτε ένα Physical Volume (PV) για κάθε ένα από τα partitions τύπου Linux LVM (/dev/sdb1, /dev/sdc1 και /dev/sdd1).

sub0@ubuntu-srv-testbed:~$ sudo pvcreate /dev/sdb1
 Physical volume "/dev/sdb1" successfully created

sub0@ubuntu-srv-testbed:~$ sudo pvdisplay
 "/dev/sdb1" is a new physical volume of "320.00 GiB"
 --- NEW Physical volume ---
 PV Name        /dev/sdb1
 VG Name        
 PV Size        320.00 GiB
 Allocatable      NO
 PE Size        0  
 Total PE       0
 Free PE        0
 Allocated PE     0
 PV UUID        OoJlbu-Ypg0-RIVy-PgwJ-0QXC-sIyQ-CnlKea

Παρατηρήστε ότι με τη δεύτερη εντολή παίρνουμε πληροφορίες για τα υπάρχοντα PVs (προς το παρόν ένα). Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία και για τα άλλα partitions. Ιδού τα τρία PVs του δικού μας συστήματος:

sub0@ubuntu-srv-testbed:~$ sudo pvdisplay
 "/dev/sdb1" is a new physical volume of "320.00 GiB"
 --- NEW Physical volume ---
 PV Name        /dev/sdb1
 VG Name        
 PV Size        320.00 GiB
 Allocatable      NO
 PE Size        0  
 Total PE       0
 Free PE        0
 Allocated PE     0
 PV UUID        OoJlbu-Ypg0-RIVy-PgwJ-0QXC-sIyQ-CnlKea
  
 "/dev/sdc1" is a new physical volume of "750.00 GiB"
 --- NEW Physical volume ---
 PV Name        /dev/sdc1
 VG Name        
 PV Size        750.00 GiB
 Allocatable      NO
 PE Size        0  
 Total PE       0
 Free PE        0
 Allocated PE     0
 PV UUID        x8JDcH-aKZV-FfZz-GHfC-1JmL-723W-HXwTrY
  
 "/dev/sdd1" is a new physical volume of "1.46 TiB"
 --- NEW Physical volume ---
 PV Name        /dev/sdd1
 VG Name        
 PV Size        1.46 TiB
 Allocatable      NO
 PE Size        0  
 Total PE       0
 Free PE        0
 Allocated PE     0
 PV UUID        sPvv5N-nHy4-FP94-S5kL-YmG8-F7WU-oWuweA

Φτιάξτε ένα Volume Group (VG) αποτελούμενο από τα PVs /dev/sdb1, /dev/sdc1 και /dev/sdd1 κι ονομάστε το datavg (ή όπως αλλιώς θέλετε):

sub0@ubuntu-srv-testbed:~$ sudo vgcreate datavg /dev/sdb1 /dev/sdc1 /dev/sdd1
 Volume group "datavg" successfully created

sub0@ubuntu-srv-testbed:~$ sudo vgdisplay 
 --- Volume group ---
 VG Name        datavg
 System ID       
 Format        lvm2
 Metadata Areas    3
 Metadata Sequence No 1
 VG Access       read/write
 VG Status       resizable
 MAX LV        0
 Cur LV        0
 Open LV        0
 Max PV        0
 Cur PV        3
 Act PV        3
 VG Size        2.51 TiB
 PE Size        4.00 MiB
 Total PE       657916
 Alloc PE / Size    0 / 0  
 Free PE / Size    657916 / 2.51 TiB
 VG UUID        oafoNH-wosh-0lJn-qVZV-kRwK-ZcTa-8Ykdju 

Στο output του προγράμματος vgdisplay βλέπουμε ότι έχουμε ένα VG με όνομα datavg, αποτελούμενο από τρία PVs και με συνολικό μέγεθος 2,51TiB (περίπου 2.76TB, αφού 1TB = 0,9095TiB). Δεν ξέρουμε για τον δικό σας, αλλά ήδη στο σημείο αυτό η λέξη “πώρωση” επιπλέει στο δικό μας νου :D

Δημιουργήστε, πάνω από το VG με όνομα datavg, όσα Logical Volumes (LVs) επιθυμείτε, ορίζοντας το μέγεθος και το όνομα καθενός. Δείτε, π.χ., τη δημιουργία ενός LV με όνομα videolv και μέγεθος 1TB:

sub0@ubuntu-srv-testbed:~$ sudo lvcreate --name videolv --size 1T datavg
 Logical volume "videolv" created

sub0@ubuntu-srv-testbed:~$ sudo lvdisplay
 --- Logical volume ---
 LV Name        /dev/datavg/videolv
 VG Name        datavg
 LV UUID        PBOqqD-pZf2-i20Z-mDsB-aWSR-eCVH-LN4rmo
 LV Write Access    read/write
 LV Status       available
 # open         0
 LV Size        1.00 TiB
 Current LE       262144
 Segments        1
 Allocation       inherit
 Read ahead sectors   auto
 - currently set to   256
 Block device      251:0

Στα πλαίσια του παραδείγματός μας δημιουργούμε τρία ακόμα LVs, με ονόματα audiolv, picslv και backuplv, και μεγέθη 100GB, 50GB και 500GB αντίστοιχα. Ιδού:

sub0@ubuntu-srv-testbed:~$ sudo lvcreate --name audiolv --size 100G datavg
 Logical volume "audiolv" created
sub0@ubuntu-srv-testbed:~$ sudo lvcreate --name picslv --size 50G datavg
 Logical volume "picslv" created
sub0@ubuntu-srv-testbed:~$ sudo lvcreate --name backuplv --size 500G datavg
 Logical volume "backuplv" created

Να κι όλα τα LVs μας:

sub0@ubuntu-srv-testbed:~$ sudo lvdisplay
 --- Logical volume ---
 LV Name        /dev/datavg/videolv
 VG Name        datavg
 LV UUID        PBOqqD-pZf2-i20Z-mDsB-aWSR-eCVH-LN4rmo
 LV Write Access    read/write
 LV Status       available
 # open         0
 LV Size        1.00 TiB
 Current LE       262144
 Segments        1
 Allocation       inherit
 Read ahead sectors   auto
 - currently set to   256
 Block device      251:0
  
 --- Logical volume ---
 LV Name        /dev/datavg/audiolv
 VG Name        datavg
 LV UUID        iQaj35-TVT2-HOPT-0UQO-es5K-O3w3-5WjHQb
 LV Write Access    read/write
 LV Status       available
 # open         0
 LV Size        100.00 GiB
 Current LE       25600
 Segments        1
 Allocation       inherit
 Read ahead sectors   auto
 - currently set to   256
 Block device      251:1
  
 --- Logical volume ---
 LV Name        /dev/datavg/picslv
 VG Name        datavg
 LV UUID        jAk0tM-Ohh2-L0ix-awNX-ss4Z-xZ0b-eQuJWu
 LV Write Access    read/write
 LV Status       available
 # open         0
 LV Size        50.00 GiB
 Current LE       12800
 Segments        1
 Allocation       inherit
 Read ahead sectors   auto
 - currently set to   256
 Block device      251:2
  
 --- Logical volume ---
 LV Name        /dev/datavg/backuplv
 VG Name        datavg
 LV UUID        8wvDwI-aDgS-9FW4-WSsn-3OF2-32ma-Z1WbGg
 LV Write Access    read/write
 LV Status       available
 # open         0
 LV Size        500.00 GiB
 Current LE       128000
 Segments        1
 Allocation       inherit
 Read ahead sectors   auto
 - currently set to   256
 Block device      251:3

Παρατηρήστε ότι το άθροισμα των μεγεθών των /dev/datavg/videolv, /dev/datavg/audiolv, /dev/datavg/picslv και /dev/datavg/backuplv είναι μικρότερο από το μέγεθος του VG με όνομα datavg. Σκοπίμως ξεκινάμε συντηρητικά. Αργότερα, όταν η ανάγκη το απαιτήσει, με χρήση του εργαλείου lvresize θα μπορέσουμε να μεγαλώσουμε αναλόγως το μέγεθος όποιου LV χρειαστεί. Επίσης, μιας και τώρα μένει αρκετός ελεύθερος χώρος στο VG, έχουμε τη δυνατότητα να φτιάξουμε κι άλλα LVs. Το ηθικό δίδαγμα είναι ότι με μια συντηρητική στρατηγική στην πράξη αποκτάμε ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία.

Είναι ώρα να φορμάρετε τα LVs σας. Μια άριστη, ισορροπημένη επιλογή filesystem είναι το Ext4. Μεταξύ άλλων, τα Ext4 partitions μπορούν ν’ αλλάζουν μέγεθος μη καταστροφικά – κι αυτό το χαρακτηριστικό θ’ αποδειχθεί πολύτιμο όταν θελήσετε να μεγαλώσετε ένα LV φορμαρισμένο κατά Ext4. Δείτε πώς φορμάρουμε το videolv (ως label για το partition που προκύπτει ορίσαμε το καθόλου πρωτότυπο -αλλά πρακτικό- “Video”):

sub0@ubuntu-srv-testbed:~$ sudo mkfs.ext4 -L Video /dev/datavg/videolv
mke2fs 1.41.11 (14-Mar-2010)
Filesystem label=Video
OS type: Linux
Block size=4096 (log=2)
Fragment size=4096 (log=2)
Stride=0 blocks, Stripe width=0 blocks
67108864 inodes, 268435456 blocks
13421772 blocks (5.00%) reserved for the super user
First data block=0
Maximum filesystem blocks=0
8192 block groups
32768 blocks per group, 32768 fragments per group
8192 inodes per group
Superblock backups stored on blocks: 
	32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208, 
	4096000, 7962624, 11239424, 20480000, 23887872, 71663616, 78675968, 
	102400000, 214990848

Writing inode tables: done              
Creating journal (32768 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

This filesystem will be automatically checked every 26 mounts or
180 days, whichever comes first. Use tune2fs -c or -i to override.

Ομοίως φορμάρουμε και τα υπόλοιπα τρία LVs (δώσαμε και την παράμετρο -q στο mkfs.ext4, μιας και τώρα δεν θέλουμε πολύ “θόρυβο” στην έξοδο):

sub0@ubuntu-srv-testbed:~$ sudo mkfs.ext4 -q -L Audio /dev/datavg/audiolv
sub0@ubuntu-srv-testbed:~$ sudo mkfs.ext4 -q -L Pics /dev/datavg/picslv
sub0@ubuntu-srv-testbed:~$ sudo mkfs.ext4 -q -L Backup /dev/datavg/backuplv

Προσαρτήστε τα νέα Ext4 partitions που μόλις φτιάξατε, δημιουργώντας πρώτα τα κατάλληλα mount points:

sub0@ubuntu-srv-testbed:~$ sudo mkdir /mnt/video /mnt/audio /mnt/pics /mnt/backup
sub0@ubuntu-srv-testbed:~$ sudo mount -t ext4 /dev/datavg/videolv /mnt/video
sub0@ubuntu-srv-testbed:~$ sudo mount -t ext4 /dev/datavg/audiolv /mnt/audio
sub0@ubuntu-srv-testbed:~$ sudo mount -t ext4 /dev/datavg/picslv /mnt/pics
sub0@ubuntu-srv-testbed:~$ sudo mount -t ext4 /dev/datavg/backuplv /mnt/backup

Με τη βοήθεια του εργαλείου df καμαρώστε τα νέα σας partitions:

sub0@ubuntu-srv-testbed:~$ df -hT
Filesystem  Type  Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda1   ext4   78G 1016M  73G  2% /
none   devtmpfs  245M 212K 245M  1% /dev
none     tmpfs  249M   0 249M  0% /dev/shm
none     tmpfs  249M  40K 249M  1% /var/run
none     tmpfs  249M   0 249M  0% /var/lock
none     tmpfs  249M   0 249M  0% /lib/init/rw
/dev/mapper/datavg-videolv
       ext4  1008G 200M 957G  1% /mnt/video
/dev/mapper/datavg-audiolv
       ext4   99G 188M  94G  1% /mnt/audio
/dev/mapper/datavg-picslv
       ext4   50G 180M  47G  1% /mnt/pics
/dev/mapper/datavg-backuplv
       ext4  493G 198M 467G  1% /mnt/backup

Όπως μπορείτε να παρατηρήσετε, το /dev/mapper/datavg-κάτι είναι ένα εναλλακτικό όνομα του /dev/datavg/κάτι. Προκειμένου τα νέα partitions να προσαρτώνται αυτομάτως κατά το boot του συστήματος, χρειάζονται μερικές νέες γραμμές στο αρχείο /etc/fstab. Στο Ubuntu, για την τροποποίηση του /etc/fstab πρέπει να είμαστε στο λογαριασμό του root. Προς τούτο, δίνουμε

sub0@ubuntu-srv-testbed:~$ sudo su
[sudo] password for sub0:

και πληκτρολογούμε το συνθηματικό μας. Ακολούθως, για το παράδειγμά μας ανοίγουμε το /etc/fstab με το nano

root@ubuntu-srv-testbed:/home/sub0# nano /etf/fstab

και στο τέλος του προσθέτουμε τις ακόλουθες γραμμές:

/dev/mapper/datavg-videolv /mnt/video ext4 rw,noatime 0 0
/dev/mapper/datavg-audiolv /mnt/audio ext4 rw,noatime 0 0
/dev/mapper/datavg-picslv /mnt/pics ext4 rw,noatime 0 0
/dev/mapper/datavg-backuplv /mnt/backup ext4 rw,noatime 0 0

Βγαίνουμε από τον λογαριασμό του root με

root@ubuntu-srv-testbed:/home/sub0# exit

Κάντε αν θέλετε κι ένα reboot, ώστε να βεβαιωθείτε ότι τα entries στο fstab έχουν μπει σωστά και οι νέες κατατμήσεις προσαρτώνται (αυτόματα) επιτυχώς. Συγχαρητήρια, μόλις φτιάξατε την πρώτη σας συστοιχία LVM!

Προχωρημένη χρήση και προστασία απέναντι σε αστοχίες υλικού
Όπως αναφέρεται προς το τέλος αυτού του post, αν έχουμε ένα VG με k στο πλήθος PVs τότε η πιθανότητα να χάσουμε τα δεδομένα μας από αστοχία υλικού είναι k φορές μεγαλύτερη από την πιθανότητα να χτυπήσει ένας μόνο δίσκος. Για το λόγο αυτό το LVM υποστηρίζει την προσθήκη PVs τα οποία στην πραγματικότητα είναι συστοιχίες RAID 1! Το πώς ακριβώς συνδυάζονται LVM και RAID 1 μπορείτε να διαβάσετε στο δεύτερο άρθρο μας περί LVM, που δημοσιεύεται εδώ. Στο ίδιο άρθρο δείχνουμε κι άλλα, προχωρημένα σενάρια χρήσης του LVM, όπως, π.χ., αλλαγή μεγέθους LVs, προσθήκη PVs σε VGs και αντικατάσταση PVs από άλλα, μεγαλύτερης χωρητικότητας. Καλή διασκέδαση!

Σας άρεσε το άρθρο; Αν ναι, τι θα λέγατε για ένα tip στο PayPal;

5 Responses to “Δεκάδες Tera για όλους, ξεκινώντας από μερικά Giga!”

 1. NAiToR3 | 19/09/2011 at 15:14

  Ωραίο άρθρο subZraw.Μήπως ξέρεις κανένα αντίστοιχο πρόγραμμα για Windows 7?Eυχαριστώ

 2. NAiToR3 | 09/10/2011 at 14:04

  Ok,σε ευχαριστώ.

 3. screwvy | 19/09/2012 at 00:26

  Ξέρω, είναι παλιό άρθρο, ωστόσο έχω μια ερώτηση, σχετικά με αυτό που γράφεται: “Στην πραγματικότητα βέβαια αυτός ο εικονικός χώρος είν” ένα storage pool αποτελούμενο από έναν ή περισσότερους φυσικούς δίσκους, οι οποίοι μάλιστα μπορούν να προσθαφαιρούνται δυναμικά στο pool!”

  Λοιπόν, αν αφαιρέσω δλδ έναν δίσκο, τότε ποιά δεδομένα μου θα εξαφανιστούν? Και πώς καθορίζεται αυτό? Δεν γίνεται προσθαφαιρώ δίσκους και τα δεδεμένα μου να μένουν τα ίδια!

  • subZraw | 19/09/2012 at 08:21

   Πολύ καλή ερώτηση. Η απάντηση είναι ότι η αφαίρεση ή η αντικατάσταση ενός δίσκου γίνεται μόνο υπό προϋποθέσεις και ποτέ δεν χάνονται δεδομένα. Για περισσότερες πληροφορίες δες το man page του εργαλείου zpool και συγκεκριμένα τις εντολές detach, remove αλλά και την replace.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Σύνδεση

Αρχείο δημοσιεύσεων