Το προφίλ μας στο Google Plus
0

Βρείτε τους βαρύτερους καταλόγους

Βρείτε τους 'βαρύτερους' καταλόγους

Σε ποιους καταλόγους είναι τα αρχεία που καταλαμβάνουν τον περισσότερο χώρο από το δίσκο; Συνδυάστε τα εργαλεία du, sort και head ώστε να πάρετε, π.χ., τους πέντε πρώτους “βαρύτερους” καταλόγους εντός του home directory του χρήστη σας. Δείτε το παράδειγμα στο screenshot, όπου το μυστικό είναι στο εργαλείο sort και στις παραμέτρους -r και -h. Διαβάστε τα σχετικά man pages προκειμένου να μάθετε περισσότερα για τα du, sort και head — φυσικά και για τις παραμέτρους που δέχονται.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Σύνδεση

Αρχείο δημοσιεύσεων