Το προφίλ μας στο Google Plus
0

Βολικό εργαλείο για τη διαχείριση του αποθηκευτικού χώρου

Βολικό εργαλείο για τη διαχείριση του αποθηκευτικού χώρου

Είδαμε στο προηγούμενο tip πώς βρίσκουμε τους πιο “βαρείς” υποκαταλόγους ενός συγκεκριμένου καταλόγου, συνδυάζοντας τα εργαλεία du, sort και head. Σήμερα, μετά την υπόδειξη του φίλου @averello από το Twitter, παρουσιάζουμε το διαδραστικό προγραμματάκι ncdu (NCurses Disk Usage) — πάντα για την κονσόλα απλού κειμένου!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Σύνδεση

Αρχείο δημοσιεύσεων