Το προφίλ μας στο Google Plus
0

Άνετα κι αστραπιαία: Προετοιμασία openSUSE VM

Έχουμε ήδη δείξει πώς δημιουργούμε εικονικές μηχανές με το openSUSE Leap 42.3, ταχύτατα κι από τη γραμμή εντολών. Όσοι έχετε διαβάσει το σχετικό άρθρο, τώρα θα εκπλαγείτε: Ναι, η προετοιμασία του VM είναι δυνατόν να γίνει ακόμη πιο γρήγορα!

Από έναν υπολογιστή με OS X έχουμε συνδεθεί μέσω SSH σε έναν headless Linux server, ο οποίος εκτελεί χρέη virtualization host. Πληκτρολογούμε ό,τι είναι να πληκτρολογήσουμε στο τερματικό, οπότε αμέσως δημιουργείται ένα νέο VM και ξεκινά η αυτοματοποιημένη εγκατάσταση του openSUSE Leap 42.3. Την πρόοδο της όλης διαδικασίας παρακολουθούμε από το παράθυρο που ανοίγει ο Virt Viewer.

Από έναν υπολογιστή με OS X έχουμε συνδεθεί μέσω SSH σε έναν headless Linux server, ο οποίος εκτελεί χρέη virtualization host. Πληκτρολογούμε ό,τι είναι να πληκτρολογήσουμε στο τερματικό, οπότε αμέσως δημιουργείται ένα νέο VM και ξεκινά η αυτοματοποιημένη εγκατάσταση του openSUSE Leap 42.3. Την πρόοδο της όλης διαδικασίας παρακολουθούμε από το παράθυρο που ανοίγει ο Virt Viewer.

Αναφερόμαστε σε QEMU/KVM VMs και φυσικά δουλεύουμε σε περιβάλλον Linux. Με μία εντολή που μοιάζει με την παρακάτω, δημιουργούμε τη μηχανή και ξεκινάμε την εγκατάσταση του openSUSE Leap 42.3. Η όλη διαδικασία είναι εντελώς αυτοματοποιημένη κι από μέρους μας δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι.

cvar@dalvík:~> virt-install --name leap423 --os-variant opensuse42.3 \
--memory 1024 --cpu host --vcpus=2 \
--network network=default,model=virtio \
--disk ~/theQCOW2s/leap423.qcow2,bus=virtio \
--location http://download.opensuse.org/distribution/leap/42.3/repo/oss \
--extra-args "autoyast2=http://dalvik.colder.xyz:8000/leap423-autoinst.xml"

Πριν αρχίσετε τη δημιουργία της μηχανής και την εγκατάσταση του guest OS, κάντε παρακαλούμε λίγη υπομονή και δώστε προσοχή στα τέσσερα σημεία που ακολουθούν.

  • Στο παράδειγμά μας, η δικτύωση του VM βασίζεται στην τεχνική του NAT Forwarding. Αν θέλετε Bridged Networking, τότε στη θέση του --network network=default,model=virtio βάλτε το --network bridge=br0,model=virtio.

  • Ο εικονικός δίσκος της μηχανής είναι το αρχείο leap432.qcow2 και βρίσκεται εντός του pool ονόματι theQCOW2s, κάτω από τον προσωπικό κατάλογο του χρήστη μας. Διαβάστε εδώ πώς δημιουργούμε pools και δίσκους για VMs.

  • Η εγκατάσταση του openSUSE Leap 42.3 γίνεται δικτυακά, χωρίς να κατεβάσουμε κάποιο ISO image. Γι’ αυτό και στην παράμετρο --location δώσαμε ένα URL προς δικτυακή τοποθεσία όπου φιλοξενούνται όλα τα απαραίτητα αρχεία για μια πλήρη εγκατάσταση της διανομής.

  • Η ίδια η διαδικασία της εγκατάστασης γίνεται εντελώς αυτοματοποιημένα, χάρη στο AutoYaST. Στο GRUB2 περνάμε τη σχετική οδηγία με τη βοήθεια της παραμέτρου --extra-args. Αν δεν έχετε κάποιο AutoYaST profile κι ανυπομονείτε να ξεκινήσετε τους πειραματισμούς, πάρτε το αρχείο leap423-autoinst.xml απ’ αυτό το σεμνό repository. Περί AutoYaST διαβάστε σ’ αυτό το άρθρο όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε.

Ξεχάσαμε κάτι; Μάλλον όχι, αλλά αν κάνουμε λάθος βάλτε φωνή.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Σύνδεση

Αρχείο δημοσιεύσεων