Το προφίλ μας στο Google Plus
0

Αδρανοποιήστε το ενοχλητικό PackageKit

Θα μπορούσαμε να απεγκαταστήσουμε το πακέτο PackageKit, το χρειάζονται όμως πολλά άλλα πακέτα οπότε είναι προτιμότερο να αδρανοποιήσουμε την ομώνυμη υπηρεσία πλαγίως.

Αποστολή του PackageKit είναι να διευκολύνει την εγκατάσταση, την αναβάθμιση και γενικά τη διαχείριση πακέτων λογισμικού στα συστήματα Linux. Αυτό το πετυχαίνει παρέχοντας σε άλλες εφαρμογές μια σειρά από μεθόδους, οι οποίες είναι ανεξάρτητες από το σύστημα διαχείρισης πακέτων της εκάστοτε διανομής. Αν και το PackageKit είναι πράγματι βολικό, μερικές φορές καταλήγει να γίνεται ενοχλητικό — ειδικά σε όλους όσοι προτιμούν να διαχειρίζονται το λογισμικό από τη γραμμή εντολών. Στο openSUSE Leap, για παράδειγμα, δεν είναι λίγες οι φορές που ενώ επιχειρούμε να φρεσκάρουμε τα repositories ή να εφαρμόσουμε κάποια patches, παίρνουμε ένα μήνυμα λάθους που μας ενημερώνει ότι η διαδικασία είναι αδύνατον να ολοκληρωθεί διότι το PackageKit είναι ενεργό (στο background) κι έτσι προκύπτει conflict. Σε περιπτώσεις σαν αυτή είτε τερματίζουμε το PackageKit (δηλαδή την αντίστοιχη υπηρεσία) είτε περιμένουμε μερικά λεπτά έως ότου το PackageKit ολοκληρώσει την εργασία του (π.χ., το φρεσκάρισμα των repositories).

Έχουμε βεβαίως τη δυνατότητα για απεγκατάσταση του PackageKit. Το χρειάζονται όμως αρκετά άλλα πακέτα, οπότε είναι προτιμότερο να “αδρανοποιήσουμε” την ομώνυμη υπηρεσία πλαγίως. Αν πληκτρολογήσουμε

cvar@holmavik:~> sudo systemctl status packagekit.service 

κατά πάσα πιθανότητα θα διαπιστώσουμε ότι η υπηρεσία είναι ανενεργή:

● packagekit.service - PackageKit Daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/packagekit.service; static; vendor preset: disabled)
   Active: inactive (dead)

Πράγματι, άλλες εφαρμογές την ενεργοποιούν περιοδικά κι αφού εκείνη κάνει ό,τι είναι να κάνει μετά τερματίζεται. Προκειμένου να μην είναι δυνατή η ενεργοποίησή της, απλά τη μαρκάρουμε:

cvar@holmavik:~> sudo systemctl mask packagekit.service

Τώρα, αν κάποια στιγμή αλλάξουμε γνώμη και για κάποιον παλαβό λόγο αρχίσουμε ν’ αναπολούμε τις μέρες που το PackageKit μπλεκόταν στα πόδια μας κάθε λίγο και λιγάκι, εννοείται ότι μπορούμε να αφαιρέσουμε τη μάσκα με την εντολή unmask. Πολλά περισσότερα για τις υπηρεσίες (services) στον κόσμο του Systemd διαβάστε στο σχετικό αναλυτικό άρθρο.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Σύνδεση

Αρχείο δημοσιεύσεων