Το VirtualBox είναι ένας hosted hypervisor για τη δημιουργία και τη διαχείριση εικονικών μηχανών αρχιτεκτονικής x86/x86_64. Στο πρώτο βίντεο της νέας μας σειράς για την πλήρη εκμετάλλευση του VirtualBox, ξεκινάμε συζητώντας για όλους τους απαραίτητους όρους και έννοιες περί εικονικών μηχανών και virtualization.

Το video tutorial παρέχεται μέσω Vimeo. Αν δεν γνωρίζετε το password βεβαιωθείτε ότι έχετε Lifetime Access στο παλιό deltaHacker.

Στο video tutorial γίνεται αναφορά στους ακόλουθους όρους και έννοιες.

 • Host computer / physical host / host. Ένας οποιοσδήποτε φυσικός υπολογιστής (από hardware).

 • Host Operating System / host OS. Το λειτουργικό σύστημα που τρέχει ένας οποιοσδήποτε φυσικός υπολογιστής.

 • Virtual Machine / VM / guest. Πρόκειται για εξομοίωση (emulation) ενός υπολογιστικού συστήματος, και παρέχει τις λειτουργίες ενός φυσικού υπολογιστή.

 • Guest Operating System / guest OS. Το λειτουργικό σύστημα που τρέχει ένα VM.

 • Process VMs. Δεν αποτελούν πλήρεις εξομοιώσεις υπολογιστικών συστημάτων, αλλά είναι σχεδιασμένα για την εκτέλεση εφαρμογών σε περιβάλλοντα που είναι ανεξάρτητα από την εκάστοτε υπολογιστική πλατφόρμα που τα φιλοξενεί. Κλασικό παράδειγμα process VM είναι το JVM, για την εκτέλεση κώδικα Java σε υπολογιστές με Windows, Linux, Mac OS X κ.ο.κ.

 • OS-level virtualization. Τεχνική κατά την οποία στον ίδιο φυσικό υπολογιστή είναι δυνατόν να έχουμε ένα ή περισσότερα απομονωμένα περιβάλλοντα που υφίστανται στο user space κι όλα τους χρησιμοποιούν τον ίδιο πυρήνα (kernel), συγκεκριμένα τον πυρήνα του ίδιου του host OS. Αυτά τα περιβάλλοντα μπορούμε να τα φανταζόμαστε ως ελαφριά (lightweight) VMs. Δεν υπάρχει ένας μόνον τρόπος για τη δημιουργία τέτοιων lightweight VMs και μερικά παραδείγματα διαφορετικών σχετικών τεχνολογιών αποτελούν τα jails στο Linux και στο FreeBSD, καθώς και τα εξαιρετικά δημοφιλή containers για Linux (OpenVZ, Docker κ.ά.).

 • Hypervisor / Virtual Machine Monitor / VMM. Το λογισμικό ή το firmware ή το hardware που κάνει δυνατή τη δημιουργία, την εκτέλεση και γενικά τη διαχείριση εικονικών μηχανών.

 • Type-1 / native hypervisor. Οι hypervisors του είδους τρέχουν απευθείας πάνω από τον physical host και δεν χρειάζονται κάποιο host OS από κάτω – γι’ αυτό και συχνά αναφέρονται ως bare-metal hypervisors.

 • Type-2 / hosted hypervisors. Οι hypervisors της κατηγορίας τρέχουν πάνω από ένα συνηθισμένο λειτουργικό σύστημα, όπως άλλωστε όλες οι συνηθισμένες εφαρμογές. Οι hosted hypervisors φροντίζουν ώστε τα guest OS που ελέγχουν να είναι ξεχωριστά κι αυτόνομα, μεταξύ τους κι ως προς το host OS.

 • Kernel-based Virtual Machine (KVM). Άρθρωμα (module) που μετατρέπει τον πυρήνα (kernel) του Linux σε type-1 hypervisor.

 • Bhyve. Άρθρωμα (module) που μετατρέπει τον πυρήνα (kernel) του FreeBSD σε type-1 hypervisor.

 • VirtualBox. Hosted (type-2) hypervisor για τη δημιουργία και τη διαχείριση x86/x86_64 virtual machines, σε hosts που τρέχουν Linux, Mac OS X, Windows, Solaris και FreeBSD.

 • VirtualBox Guest Additions. Πακέτα με οδηγούς συσκευών (device drivers) κι εργαλεία. Συμβάλλουν στη βελτίωση των επιδόσεων των VMs (ειδικά όσον αφορά στο υποσύστημα γραφικών), ενώ διευκολύνουν και την επικοινωνία μεταξύ host OS και guest OS.

Σας άρεσε το post; Αν ναι μπορείτε να στηρίξετε το ðhacker, χωρίς κατ’ ανάγκη να ξοδέψετε χρήματα.