Το προφίλ μας στο Google Plus
0

Προχωρημένη χρήση του LVM και πάντρεμα με RAID

Στο άρθρο μας περί storage virtualization παρουσιάζεται ο Logical Volume Manager του Linux κι επιδεικνύεται η δημιουργία ενός LVM array αποτελούμενου από τρεις φυσικούς δίσκους. Η ευελιξία και η δύναμη του LVM γίνονται φανερές ήδη από εκείνο το άρθρο, ωστόσο νομίζουμε ότι αξίζει να προχωρήσουμε μερικά ακόμα βήματα παραπέρα και να δούμε πώς ο ενιαίος, αποθηκευτικός χώρος του LVM array μας είναι δυνατό να μεγαλώνει δυναμικά κι απεριόριστα – εννοείται χωρίς την παραμικρή απώλεια δεδομένων. Αναφορικά με το φλέγον ζήτημα της ασφάλειας, φέρνουμε στο προσκήνιο και την τεχνολογία του RAID και χτίζουμε έναν fileserver με χαρακτηριστικά και δυνατότητες που συναντάμε *μόνο* σε πανάκριβα, εμπορικά συστήματα!

Αποθηκευτικοί χώροι που μεγαλώνουν δυναμικά χωρίς απώλεια δεδομένων, RAID arrays και παντρέματα με τεχνολογίες storage virtualization: Μήπως όλα αυτά επιτυγχάνονται ευκολότερα με το κατάλληλο hardware; Η απάντηση είναι θετική, ωστόσο δεν υπάρχει κανένας λόγος να μπαίνετε σε (μεγάλα) έξοδα. Βλέπετε, ο πυρήνας του Linux έρχεται με τις σχετικές τεχνολογίες ενσωματωμένες και προσφέρει δυνατότητες σαν τις προαναφερθείσες σε επίπεδο software – συχνά χωρίς την παραμικρή επίπτωση στις επιδόσεις! Το μόνο που θα χρειαστείτε για να στήσετε τον ευέλικτο κι ασφαλή fileserver σας είναι η διανομή Linux της προτίμησής σας -εμάς μας αρέσει το Ubuntu Server- καθώς κι ένα τυπικό PC με δύο ή περισσότερους δίσκους. Αν τώρα το motherboard του PC σας έχει τους ελεγκτές και τις βάσεις για να δεχτεί τέσσερις ή περισσότερους δίσκους, τότε ακόμα καλύτερα! Πάντως εμείς για τις ανάγκες της παρουσίασής μας συνεχίζουμε να δουλεύουμε με το VMware VM που παρουσιάσαμε σ’ αυτό το post (Παρεμπιπτόντως, αν δεν το ‘χετε διαβάσει ακόμα, μάλλον πρέπει να το κάνετε τώρα.)

Αλλαγή μεγέθους LV
Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να μεγαλώσουμε το χώρο του Logical Volume (LV) με όνομα /dev/datavg/videolv, π.χ., επειδή το project της μετατροπής σε μορφή MKV όλων των ταινιών που έχουμε σε DVD απαιτεί περισσότερο χώρο απ’ όσο αρχικά είχαμε υπολογίσει. Φταίει βλέπετε και το γεγονός ότι δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα εικόνας, οπότε μ’ αυτά και με τ’ άλλα το 1TB που ‘χαμε διαθέσει στο LV τώρα αποδεικνύεται λίγο! Πριν αποφασίσουμε πόσο θα μεγαλώσουμε το LV πρέπει πρώτα να μάθουμε πόσος είναι ο διαθέσιμος χώρος στο Volume Group (VG) όπου ανήκει. Αν θυμόσαστε είχαμε φτιάξει μόνο ένα VG, το datavg, επομένως αρκεί να δώσουμε

<br />
sub0@ubuntu-srv-testbed:~$ sudo vgdisplay<br />

και να δούμε τ’ αποτελέσματα:

<br />
 --- Volume group ---<br />
 VG Name        datavg<br />
 System ID<br />
 Format        lvm2<br />
 Metadata Areas    3<br />
 Metadata Sequence No 7<br />
 VG Access       read/write<br />
 VG Status       resizable<br />
 MAX LV        0<br />
 Cur LV        4<br />
 Open LV        4<br />
 Max PV        0<br />
 Cur PV        3<br />
 Act PV        3<br />
 VG Size        2.51 TiB<br />
 PE Size        4.00 MiB<br />
 Total PE       657916<br />
 Alloc PE / Size    428544 / 1.63 TiB<br />
 Free PE / Size    229372 / 895.98 GiB<br />
 VG UUID        oafoNH-wosh-0lJn-qVZV-kRwK-ZcTa-8Ykdju<br />

Παρατηρώντας την προτελευταία γραμμή βλέπουμε ότι το VG έχει περίπου 895GiB διαθέσιμα – μια χαρά! Αποφασίζουμε λοιπόν να μεγαλώσουμε το /dev/datavg/videolv κατά 500GiB κι ευχόμαστε να μη χρειαστεί να το μεγαλώσουμε περισσότερο, τουλάχιστον όχι σύντομα. Όχι δηλαδή ότι θα ‘χουμε πρόβλημα -το LVM δεν μασάει με τέτοια- αλλά να, προτιμούμε να ξοδεύουμε αλλού τον ελεύθερο χρόνο μας ;) Τέλος πάντων, πριν μεγαλώσουμε το LV οφείλουμε να το αποσυνδέσουμε (unmount) από τον αντίστοιχο κατάλογο (/mnt/video):

<br />
sub0@ubuntu-srv-testbed:~$ sudo umount /mnt/video<br />

Κατόπιν μεγαλώνουμε το LV μας κατά 500GiB:

<br />
sub0@ubuntu-srv-testbed:~$ sudo lvextend -L +500G /dev/datavg/videolv<br />
 Extending logical volume videolv to 1.49 TiB<br />
 Logical volume videolv successfully resized<br />

Σε κλάσματα του δευτερολέπτου το LV επεκτείνεται. Προσοχή όμως γιατί δεν έχει συμβεί το ίδιο και με το filesystem από πάνω του(τύπου Ext4). Δεν πειράζει, κανένα πρόβλημα! Τα εργαλεία που χρειαζόμαστε για την επέκταση ενός Ext4 filesystem είναι τα e2fsck και resize2fs (μην σας θορυβεί το ‘2’, βρίσκεται εκεί για ιστορικούς λόγους):

<br />
sub0@ubuntu-srv-testbed:~$ sudo e2fsck -f /dev/datavg/videolv<br />
e2fsck 1.41.11 (14-Mar-2010)<br />
Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes<br />
Pass 2: Checking directory structure<br />
Pass 3: Checking directory connectivity<br />
Pass 4: Checking reference counts<br />
Pass 5: Checking group summary information<br />
Video: 12/67108864 files (0.0% non-contiguous), 4262937/268435456 blocks</p>
<p>sub0@ubuntu-srv-testbed:~$ sudo resize2fs /dev/datavg/videolv<br />
resize2fs 1.41.11 (14-Mar-2010)<br />
Resizing the filesystem on /dev/datavg/videolv to 399507456 (4k) blocks.<br />
The filesystem on /dev/datavg/videolv is now 399507456 blocks long.<br />

(δώστε man e2fsck και μετά man resize2fs για περισσότερες πληροφορίες). Η αλλαγή μεγέθους του filesystem θα χρειαστεί λίγο χρόνο, ωστόσο κάποια στιγμή θα ολοκληρωθεί. Πληκτρολογήστε

<br />
sub0@ubuntu-srv-testbed:~$ sudo mount /mnt/video<br />

για να συνδέσετε ξανά το νέο, μεγαλωμένο partition. Αν θέλετε, δώστε κι ένα

<br />
sub0@ubuntu-srv-testbed:~$ df -hT<br />

ώστε να σιγουρευτείτε για την αλλαγή. Άλλη μια επαλήθευση θα πάρετε εξετάζοντας και το VG. Θα δείτε ότι αντί για 895GiB πλέον έχει περίπου 395GiB ελεύθερα. Αν χρειαστεί, παρόμοια μπορούμε να μεγαλώσουμε εκ νέου το /dev/datavg/videolv ή/και κάποιο από τα υπόλοιπα LVs.

Το εργαλείο lvextend που μόλις χρησιμοποιήσαμε είναι αρκετά πιο ευέλικτο απ’ όσο αρχικά δείχνει. Υποθέστε, π.χ., ότι έχουμε μεγαλώσει κι άλλα LVs του VG και τώρα θέλουμε να μεγαλώσουμε το /dev/datavg/backuplv ώστε να πιάσει όλον τον εναπομείναντα χώρο του VG. Κατά τα γνωστά, ξεκινάμε αποσυνδέοντας το filesystem με

<br />
sub0@ubuntu-srv-testbed:~$ sudo umount /mnt/backup<br />

Κατόπιν “μεγιστοποιούμε” το LV χωρίς να καθόμαστε και να υπολογίζουμε πόσα ελεύθερα megabyte, gigabyte κ.λπ. έχει το VG από κάτω:

<br />
sub0@ubuntu-srv-testbed:~$ sudo lvextend -l +100%FREE /dev/datavg/backuplv<br />
 Extending logical volume backuplv to 805.98 GiB<br />
 Logical volume backuplv successfully resized<br />

(Στο σημείο αυτό κάτι μας λέει ότι θα πληκτρολογήσετε man lvextend. Κάντε το. Αξίζει το διάβασμα.) Τέλος, δεν ξεχνάμε να επεκτείνουμε και το filesystem (Ext4) πάνω από το LV και μετά να προσαρτήσουμε:

<br />
sub0@ubuntu-srv-testbed:~$ sudo e2fsck -f /dev/datavg/backuplv<br />
e2fsck 1.41.11 (14-Mar-2010)<br />
Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes<br />
Pass 2: Checking directory structure<br />
Pass 3: Checking directory connectivity<br />
Pass 4: Checking reference counts<br />
Pass 5: Checking group summary information<br />
Backup: 11/32768000 files (0.0% non-contiguous), 2107224/131072000 blocks</p>
<p>sub0@ubuntu-srv-testbed:~$ sudo resize2fs /dev/datavg/backuplv<br />
resize2fs 1.41.11 (14-Mar-2010)<br />
Resizing the filesystem on /dev/datavg/backuplv to 211283968 (4k) blocks.<br />
The filesystem on /dev/datavg/backuplv is now 211283968 blocks long.</p>
<p>sub0@ubuntu-srv-testbed:~$ sudo mount /mnt/backup<br />

Αντικατάσταση δίσκου από μεγαλύτερο
Είχαμε δεν είχαμε, με τα παραδείγματά μας μεγαλώσαμε όσο παίρνει τα LV και δεν έμεινε καθόλου χώρος στο VG:

<br />
sub0@ubuntu-srv-testbed:~$ sudo vgdisplay<br />
 --- Volume group ---<br />
 VG Name        datavg<br />
 System ID<br />
 Format        lvm2<br />
 Metadata Areas    3<br />
 Metadata Sequence No 11<br />
 VG Access       read/write<br />
 VG Status       resizable<br />
 MAX LV        0<br />
 Cur LV        4<br />
 Open LV        4<br />
 Max PV        0<br />
 Cur PV        3<br />
 Act PV        3<br />
 VG Size        2.51 TiB<br />
 PE Size        4.00 MiB<br />
 Total PE       657916<br />
 Alloc PE / Size    657916 / 2.51 TiB<br />
 Free PE / Size    0 / 0<br />
 VG UUID        oafoNH-wosh-0lJn-qVZV-kRwK-ZcTa-8Ykdju<br />

(παρατηρήστε την προτελευταία γραμμή). Φυσικά, κάτι παρόμοιο ενδέχεται να συμβεί και σε αληθινά σενάρια χρήσης. Κι όταν πράγματι συμβεί κι αργότερα αρχίσουμε να βλέπουμε τον ελεύθερο αποθηκευτικό χώρο του LVM array να μειώνεται, τι μπορούμε να κάνουμε; Κάτι που μπορούμε να κάνουμε είναι ν’ αντικαταστήσουμε ένα Physical Volume (PV, ουσιαστικά έναν σκληρό δίσκο) με κάποιο μεγαλύτερης χωρητικότητας. Προφανώς, είναι προτιμότερο ν’ αντικαταστήσουμε το πιο μικρό PV (ουσιαστικά τον πιο μικρό δίσκο).

Κατ’ αρχάς κλείνουμε τον υπολογιστή και σε μια ελεύθερη υποδοχή της μητρικής προσθέτουμε το νέο δίσκο. Κατόπιν τον ανοίγουμε και πάλι. Αν πειραματίζεστε σε VM, εργαστείτε ομοίως: Κλείστε το, προσθέστε του άλλον έναν εικονικό δίσκο με χωρητικότητα μεγαλύτερη από εκείνη του δίσκου που πρόκειται ν’ αντικαταστήσετε και ξεκινήστε το πάλι. Για τη συνέχεια υποθέτουμε ότι ο νέος δίσκος έχει χωρητικότητα 1,5ΤΒ.

Αφού ξεκινήσουμε τον fileserver -εικονικός ή φυσικός δεν έχει καμία σημασία για την παρουσίασή μας- βρίσκουμε το device file του νέου δίσκου πληκτρολογώντας

<br />
sub0@ubuntu-srv-testbed:~$ sudo fdisk -l<br />

Εμάς ήταν το /dev/sde:

<br />
Disk /dev/sde: 1610.6 GB, 1610612736000 bytes<br />
255 heads, 63 sectors/track, 195812 cylinders<br />
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes<br />
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes<br />
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes<br />
Disk identifier: 0x00000000</p>
<p>Disk /dev/sde doesn't contain a valid partition table<br />

Προετοιμάζουμε το δίσκο για προσθήκη στο LVM array μας, αρχικά με το fdisk (τονισμένο με κίτρινο το input του χρήστη):

<br />
sub0@ubuntu-srv-testbed:~$ sudo fdisk /dev/sde<br />
Device contains neither a valid DOS partition table, nor Sun, SGI or OSF disklabel<br />
Building a new DOS disklabel with disk identifier 0x0d88384c.<br />
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.<br />
After that, of course, the previous content won't be recoverable.</p>
<p>Warning: invalid flag 0x0000 of partition table 4 will be corrected by w(rite)</p>
<p>WARNING: DOS-compatible mode is deprecated. It's strongly recommended to<br />
     switch off the mode (command 'c') and change display units to<br />
     sectors (command 'u').</p>
<p>Command (m for help): n<br />
Command action<br />
  e  extended<br />
  p  primary partition (1-4)<br />
p<br />
Partition number (1-4): 1<br />
First cylinder (1-195812, default 1): [Enter]<br />
Using default value 1<br />
Last cylinder, +cylinders or +size{K,M,G} (1-195812, default 195812): [Enter]<br />
Using default value 195812</p>
<p>Command (m for help): t<br />
Selected partition 1<br />
Hex code (type L to list codes): 8e<br />
Changed system type of partition 1 to 8e (Linux LVM)</p>
<p>Command (m for help): p</p>
<p>Disk /dev/sde: 1610.6 GB, 1610612736000 bytes<br />
255 heads, 63 sectors/track, 195812 cylinders<br />
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes<br />
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes<br />
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes<br />
Disk identifier: 0x0d88384c</p>
<p>  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System<br />
/dev/sde1        1   195812 1572859858+ 8e Linux LVM</p>
<p>Command (m for help): w<br />
The partition table has been altered!</p>
<p>Calling ioctl() to re-read partition table.<br />
Syncing disks.<br />

Φτιάχνουμε το νέο PV, το προσθέτουμε στο υπάρχον VG (με όνομα datavg) κι ελέγχουμε τ’ αποτελέσματα:

<br />
sub0@ubuntu-srv-testbed:~$ sudo pvcreate /dev/sde1<br />
 Physical volume &quot;/dev/sde1&quot; successfully created<br />
sub0@ubuntu-srv-testbed:~$ sudo vgextend datavg /dev/sde1<br />
 Volume group &quot;datavg&quot; successfully extended<br />
sub0@ubuntu-srv-testbed:~$ sudo vgdisplay<br />
 --- Volume group ---<br />
 VG Name        datavg<br />
 System ID<br />
 Format        lvm2<br />
 Metadata Areas    4<br />
 Metadata Sequence No 12<br />
 VG Access       read/write<br />
 VG Status       resizable<br />
 MAX LV        0<br />
 Cur LV        4<br />
 Open LV        4<br />
 Max PV        0<br />
 Cur PV        4<br />
 Act PV        4<br />
 VG Size        3.97 TiB<br />
 PE Size        4.00 MiB<br />
 Total PE       1041914<br />
 Alloc PE / Size    657916 / 2.51 TiB<br />
 Free PE / Size    383998 / 1.46 TiB<br />
 VG UUID        oafoNH-wosh-0lJn-qVZV-kRwK-ZcTa-8Ykdju<br />

Τέλεια! Το πρώην γεμάτο VG τώρα έχει 1,46TiB διαθέσιμο χώρο! Βέβαια σε λίγα λεπτά θα ‘χει λιγότερο διαθέσιμο χώρο, αφού είναι καιρός ν’ αποσύρουμε σιγά σιγά τον παλιό, μικρό δίσκο. Όχι τίποτε άλλο, αλλά πιάνει άδικα χώρο μέσα στο κουτί. Προς τούτο, φροντίζουμε πρώτα ώστε να μεταφέρουμε όλα τα περιεχόμενα του “παλιού” PV στο καινούργιο. Στο παράδειγμά μας, ο υπό αντικατάσταση δίσκος είναι ο /dev/sdb (μέγεθος 320GB), επομένως μεταφέρουμε δίνοντας

<br />
sub0@ubuntu-srv-testbed:~$ sudo pvmove /dev/sdb1 /dev/sde1<br />
 /dev/sdb1: Moved: 1.4%<br />
 /dev/sdb1: Moved: 2.8%<br />
 /dev/sdb1: Moved: 4.0%<br />
 /dev/sdb1: Moved: 5.5%<br />
 /dev/sdb1: Moved: 6.9%<br />
 [...]<br />
 /dev/sdb1: Moved: 94.6%<br />
 /dev/sdb1: Moved: 96.1%<br />
 /dev/sdb1: Moved: 97.5%<br />
 /dev/sdb1: Moved: 98.9%<br />
 /dev/sdb1: Moved: 100.0%<br />

Η διαδικασία θα πάρει λίγη ώρα, αλλά αυτό δεν θα πρέπει να σας ανησυχήσει. Αμέσως μετά, με τη βοήθεια του εργαλείου vgreduce αφαιρούμε το PV /dev/sdb1 από το VG ονόματι datavg κι ελέγχουμε το αποτέλεσμα με το vgdisplay:

<br />
sub0@ubuntu-srv-testbed:~$ sudo vgreduce datavg /dev/sdb1<br />
 Removed &quot;/dev/sdb1&quot; from volume group &quot;datavg&quot;<br />
sub0@ubuntu-srv-testbed:~$ sudo vgdisplay<br />
 --- Volume group ---<br />
 VG Name        datavg<br />
 System ID<br />
 Format        lvm2<br />
 Metadata Areas    3<br />
 Metadata Sequence No 17<br />
 VG Access       read/write<br />
 VG Status       resizable<br />
 MAX LV        0<br />
 Cur LV        4<br />
 Open LV        4<br />
 Max PV        0<br />
 Cur PV        3<br />
 Act PV        3<br />
 VG Size        3.66 TiB<br />
 PE Size        4.00 MiB<br />
 Total PE       959995<br />
 Alloc PE / Size    657916 / 2.51 TiB<br />
 Free PE / Size    302079 / 1.15 TiB<br />
 VG UUID        oafoNH-wosh-0lJn-qVZV-kRwK-ZcTa-8Ykdju<br />

Μετά την απομάκρυνση του PV από το VG, ο διαθέσιμος αποθηκευτικός χώρος περιορίζεται στα 1,26 περίπου terabyte (ισχύει 1TB = 0,9095TiB). Πλέον, ακολουθώντας τα βήματα που δείξαμε προηγουμένως μπορούμε να μεγεθύνουμε αναλόγως ένα ή περισσότερα LVs. Πριν αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε το /dev/sdb ως έναν τυπικό δίσκο ή πριν τον απομακρύνουμε (φυσικώς) από το κουτί, οφείλουμε πρώτα να τον αποχαρακτηρίσουμε ως Physical Volume:

<br />
sub0@ubuntu-srv-testbed:~$ sudo pvremove /dev/sdb1<br />
 Labels on physical volume &quot;/dev/sdb1&quot; successfully wiped</p>
<p>sub0@ubuntu-srv-testbed:~$ sudo pvdisplay<br />
 --- Physical volume ---<br />
 PV Name        /dev/sdc1<br />
 VG Name        datavg<br />
 PV Size        750.00 GiB / not usable 1.96 MiB<br />
 Allocatable      yes (but full)<br />
 PE Size        4.00 MiB<br />
 Total PE       191999<br />
 Free PE        0<br />
 Allocated PE     191999<br />
 PV UUID        x8JDcH-aKZV-FfZz-GHfC-1JmL-723W-HXwTrY</p>
<p> --- Physical volume ---<br />
 PV Name        /dev/sdd1<br />
 VG Name        datavg<br />
 PV Size        1.46 TiB / not usable 3.96 MiB<br />
 Allocatable      yes (but full)<br />
 PE Size        4.00 MiB<br />
 Total PE       383998<br />
 Free PE        0<br />
 Allocated PE     383998<br />
 PV UUID        sPvv5N-nHy4-FP94-S5kL-YmG8-F7WU-oWuweA</p>
<p> --- Physical volume ---<br />
 PV Name        /dev/sde1<br />
 VG Name        datavg<br />
 PV Size        1.46 TiB / not usable 3.96 MiB<br />
 Allocatable      yes<br />
 PE Size        4.00 MiB<br />
 Total PE       383998<br />
 Free PE        302079<br />
 Allocated PE     81919<br />
 PV UUID        EbyWyz-1Ugg-1vgR-djbg-AoNL-aIO3-cOMxur<br />

Όπως βλέπουμε και στο αποτέλεσμα του pvdisplay, ο δίσκος /dev/sdb δεν συμπεριλαμβάνεται πλέον στη λίστα με τα PV. Μπορούμε τώρα να τον απομακρύνουμε από το PC ή να του αλλάξουμε τύπο με το fdisk, να τον διαμορφώσουμε σε όποιο filesystem θέλουμε και να τον χρησιμοποιούμε ως έναν απλό, βαρετό δισκάκο ;-)

Προσθήκη δίσκου στη συστοιχία LVM
Μετά απ’ όσα έχουμε δει, νομίζουμε ότι η απλή προσθήκη ενός νέου PV (νέος δίσκος στο μηχάνημα) στο VG είναι πανεύκολη υπόθεση. Δείτε λοιπόν επί τροχάδην τα βήματα για τον ερχομό ενός νέου δίσκου με χωρητικότητα 2TB (ναι, φορές γινόμαστε αχόρταγοι):

<br />
sub0@ubuntu-srv-testbed:~$ sudo fdisk -l<br />
[...]<br />
Disk /dev/sdb: 2147.5 GB, 2147483648000 bytes *** ο νέος δίσκος είναι ο /dev/sdb ***<br />
255 heads, 63 sectors/track, 261083 cylinders<br />
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes<br />
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes<br />
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes<br />
Disk identifier: 0x00000000</p>
<p>Disk /dev/sdb doesn't contain a valid partition table<br />
[...]</p>
<p>sub0@ubuntu-srv-testbed:~$ sudo fdisk /dev/sdb<br />
[...]<br />
Command (m for help): n<br />
Command action<br />
  e  extended<br />
  p  primary partition (1-4)<br />
p<br />
Partition number (1-4): 1<br />
First cylinder (1-261083, default 1): [Enter]<br />
Using default value 1<br />
Last cylinder, +cylinders or +size{K,M,G} (1-261083, default 261083): [Enter]<br />
Using default value 261083</p>
<p>Command (m for help): t<br />
Selected partition 1<br />
Hex code (type L to list codes): 8e<br />
Changed system type of partition 1 to 8e (Linux LVM)</p>
<p>Command (m for help): w<br />
The partition table has been altered!</p>
<p>Calling ioctl() to re-read partition table.<br />
Syncing disks.</p>
<p>sub0@ubuntu-srv-testbed:~$ sudo pvcreate /dev/sdb1<br />
 Physical volume &quot;/dev/sdb1&quot; successfully created<br />
sub0@ubuntu-srv-testbed:~$ sudo vgextend datavg /dev/sdb1<br />
 Volume group &quot;datavg&quot; successfully extended</p>
<p>sub0@ubuntu-srv-testbed:~$ sudo vgdisplay<br />
 --- Volume group ---<br />
 VG Name        datavg<br />
 System ID<br />
 Format        lvm2<br />
 Metadata Areas    4<br />
 Metadata Sequence No 18<br />
 VG Access       read/write<br />
 VG Status       resizable<br />
 MAX LV        0<br />
 Cur LV        4<br />
 Open LV        4<br />
 Max PV        0<br />
 Cur PV        4<br />
 Act PV        4<br />
 VG Size        5.62 TiB<br />
 PE Size        4.00 MiB<br />
 Total PE       1471994<br />
 Alloc PE / Size    657916 / 2.51 TiB<br />
 Free PE / Size    814078 / 3.11 TiB<br />
 VG UUID        oafoNH-wosh-0lJn-qVZV-kRwK-ZcTa-8Ykdju<br />

Στο αποτέλεσμα του προγράμματος vgdisplay, παρατηρήστε τη γραμμή VG Size: 5,62TiB στη διάθεσή μας, το απολύτως ελάχιστο για τις ανάγκες μας :D Επεκτείνετε τα LVs σας χωρίς άγχος κι απολαύστε!

LVM σε συνδυασμό με RAID 1
Όλα καλά μέχρι εδώ – και κάτι μας λέει ότι έχετε αρχίσει τα σχέδια για το δικό σας LVM setup, στον δικό σας fileserver. Πριν αφήσετε το VM κι αρχίσετε να δουλεύετε με αληθινό hardware, αξίζει να εξετάσετε και την περίπτωση του RAID. Για την ακρίβεια, αντί να βάζετε “σκέτα” Physical Volumes στο Volume Group είναι προτιμότερο -από την πλευρά της προστασίας των δεδομένων- να προσθέτετε PVs που αποτελούνται από δύο δίσκους σε διάταξη mirroring (RAID 1, βλ. και δεύτερο σχήμα αυτού του άρθρου). Ουσιαστικά, με δύο δίσκους σε διάταξη RAID 1, ό,τι γράφεται στον έναν γράφεται και στον άλλον. Aν ένας δίσκος παρουσιάσει βλάβη μπορείτε να τον απομακρύνετε από τη διάταξη και να προσθέσετε έναν άλλον (ίδιας) χωρητικότητας. Το array θα αναδημιουργηθεί αυτόματα κι εσείς δεν θα χάσετε ούτε ένα bit. Το μόνο μειονέκτημα του RAID 1 είναι ότι χάνετε σε χωρητικότητα: Αν σε μια συστοιχία RAID 1 συμμετέχουν k στο πλήθος δίσκοι της ίδιας χωρητικότητας, τότε ο χώρος που σας απομένει είναι το 1/k του συνολικού. Για παράδειγμα, οργανώνοντας δύο δίσκους του 2ΤΒ σ’ ένα RAID 1 array, παίρνετε μια αποθηκευτική μονάδα των 2TB. Αν πάντως η ασφάλεια των δεδομένων στον fileserver σας είναι το Α και το Ω, τότε μάλλον θα ‘ναι δύσκολο να γυρίσετε την πλάτη στο RAID 1. Ευτυχώς, ο πυρήνας του Linux παρέχει υποστήριξη για διάφορα επίπεδα RAID, ενώ κάθε διανομή Linux συνοδεύεται κι από τα σχετικά εργαλεία για τη διαχείριση των συστοιχιών RAID.

Για τις ανάγκες της παρουσίασής μας δουλεύουμε μ’ ένα VMware VM με Ubuntu Server, το οποίο φέρει πέντε δίσκους SATA: Έναν μικρό, στον οποίο είναι εγκατεστημένο λειτουργικό κι εφαρμογές και βρίσκονται τα home directories των χρηστών, καθώς κι άλλους τέσσερις, χωρητικότητας 1,5TB έκαστος. Οι μεγάλοι θα οργανωθούν ανά δύο σε RAID 1 και θ’ αποτελέσουν τα δύο PVs που θα συγκροτήσουν ένα VG, πάνω από το οποίο θα φτιάξουμε τα LVs μας κ.λπ. κ.λπ. Θα δημιουργήσουμε ένα μόνο VG με τη μέγιστη δυνατή χωρητικότητα, επομένως λόγω PVs σε RAID 1 το μέγεθός του θα ‘ναι 3TB. Αν φυσικά το απαιτήσουν οι ανάγκες, αργότερα θα μπορούμε να προσθέσουμε κι άλλα (mirrored) PVs στο VG ή να φτιάξουμε και δεύτερο VG, “πατώντας” πάνω σε νέους, “απλούς” δίσκους ή/και σε RAID 1 arrays. Ας αφήσουμε όμως τη φλυαρία.

Εγκαταστήστε το πακέτο mdadm, το οποίο παρέχει το ομώνυμο πρόγραμμα διαχείρισης των RAID arrays:

<br />
sub0@ubuntu-srv-testbed:~$ sudo apt-get install mdadm<br />

Αν εμφανιστούν κάποια πλαίσια διαλόγου με ερωτήσεις για το postfix (προτεινόμενο πακέτο), δεχτείτε τα defaults πατώντας [Enter]. Αν δεν θέλετε την εγκατάσταση κανενός προτεινόμενου πακέτου -σίγουρα δεν το χρειαζόμαστε για την παρουσίασή μας-, εκτελέστε το προηγούμενο δίνοντας στο apt-get την παράμετρο –no-install-recommends:

<br />
sub0@ubuntu-srv-testbed:~$ sudo apt-get --no-install-recommends install mdadm<br />

Αν χρειαστεί εγκαταστήστε το LVM (μπορεί, π.χ., να πειραματίζεστε μ’ ένα φρέσκο VM):

<br />
sub0@ubuntu-srv-testbed:~$ sudo apt-get install lvm2<br />

Δείτε τα device files των δίσκων:

<br />
sub0@ubuntu-srv-testbed:~$ sudo fdisk -l<br />
Disk /dev/sda: 85.9 GB, 85899345920 bytes<br />
[...]</p>
<p>Disk /dev/sdb: 1610.6 GB, 1610612736000 bytes<br />
[...]<br />
Disk /dev/sdb doesn't contain a valid partition table</p>
<p>Disk /dev/sdc: 1610.6 GB, 1610612736000 bytes<br />
[...]<br />
Disk /dev/sdc doesn't contain a valid partition table</p>
<p>Disk /dev/sdd: 1610.6 GB, 1610612736000 bytes<br />
[...]<br />
Disk /dev/sdd doesn't contain a valid partition table</p>
<p>Disk /dev/sde: 1610.6 GB, 1610612736000 bytes<br />
[...]<br />
Disk /dev/sde doesn't contain a valid partition table<br />

Έχουμε λοιπόν τους δίσκους /dev/sdb, /dev/sdc, /dev/sdd και /dev/sde (ο /dev/sda είναι του λειτουργικού).

Σε κάθε έναν από τους /dev/sdb, /dev/sdc, /dev/sdd, /dev/sde φτιάξτε ένα primary partition με μέγεθος ίσο με τη μέγιστη επιτρεπόμενη χωρητικότητα και τύπο Linux RAID autodetect (partition type fd), ώστε τα partitions που προκύπτουν να ‘ναι έτοιμα για χρήση σε RAID arrays. Η δουλειά αυτή επιτυγχάνεται με χρήση του εργαλείου fdisk κι ένα παράδειγμα ειδικά για το δίσκο /dev/sdb φαίνεται παρακάτω. Όπως πάντα, τονισμένο με κίτρινο χρώμα είναι το input του χρήστη.

<br />
sub0@ubuntu-srv-testbed:~$ sudo fdisk /dev/sdb<br />
Device contains neither a valid DOS partition table, nor Sun, SGI or OSF disklabel<br />
Building a new DOS disklabel with disk identifier 0x121582fc.<br />
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.<br />
After that, of course, the previous content won't be recoverable.</p>
<p>Warning: invalid flag 0x0000 of partition table 4 will be corrected by w(rite)</p>
<p>WARNING: DOS-compatible mode is deprecated. It's strongly recommended to<br />
     switch off the mode (command 'c') and change display units to<br />
     sectors (command 'u').</p>
<p>Command (m for help): n<br />
Command action<br />
  e  extended<br />
  p  primary partition (1-4)<br />
p<br />
Partition number (1-4): 1<br />
First cylinder (1-195812, default 1): [πατήστε Enter]<br />
Using default value 1<br />
Last cylinder, +cylinders or +size{K,M,G} (1-195812, default 195812): [πατήστε Enter]<br />
Using default value 195812</p>
<p>Command (m for help): t<br />
Selected partition 1<br />
Hex code (type L to list codes): fd<br />
Changed system type of partition 1 to fd (Linux raid autodetect)</p>
<p>Command (m for help): p</p>
<p>Disk /dev/sdb: 1610.6 GB, 1610612736000 bytes<br />
255 heads, 63 sectors/track, 195812 cylinders<br />
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes<br />
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes<br />
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes<br />
Disk identifier: 0x121582fc</p>
<p>  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System<br />
/dev/sdb1        1   195812 1572859858+ fd Linux raid autodetect</p>
<p>Command (m for help): w<br />
The partition table has been altered!</p>
<p>Calling ioctl() to re-read partition table.<br />
Syncing disks.<br />

Προς το τέλος φαίνεται ότι πλέον έχουμε ένα partition τύπου Linux RAID autodetect, με μέγεθος όσο και η χωρητικότητα του δίσκου που το φιλοξενεί. Επαναλάβετε τη διαδικασία για καθέναν από τους άλλους τρεις, μεγάλους δίσκους. Μετά το πέρας της διαδικασίας πληκτρολογήστε

<br />
sub0@ubuntu-srv-testbed:~$ sudo fdisk -l<br />

ώστε να βεβαιωθείτε ότι όλα είναι εντάξει (δώστε σημασία στα device names των partitions και στους τύπους τους).

Δημιουργήστε δύο συστοιχίες RAID 1. Η μία θα είναι η /dev/md0 και θ’ αποτελείται από τα διαμερίσματα /dev/sdb1 και /dev/sdc1, ενώ η άλλη θα είναι η /dev/md1 και θ’ αποτελείται από τα διαμερίσματα /dev/sdd1 και /dev/sde1:

<br />
sub0@ubuntu-srv-testbed:~$ sudo mdadm --create /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sdb1 /dev/sdc1<br />
mdadm: array /dev/md0 started.</p>
<p>sub0@ubuntu-srv-testbed:~$ sudo mdadm --create /dev/md1 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sdd1 /dev/sde1<br />
mdadm: array /dev/md1 started.<br />

Βεβαιωθείτε για την επιτυχή δημιουργία των δύο συστοιχιών:

<br />
sub0@ubuntu-srv-testbed:~$ cat /proc/mdstat<br />
Personalities : [raid1]<br />
md1 : active raid1 sde1[1] sdd1[0]<br />
   1572859776 blocks [2/2] [UU]<br />
   [&gt;....................] resync = 0.0% (19456/1572859776) finish=6731.2min speed=3891K/sec</p>
<p>md0 : active raid1 sdc1[1] sdb1[0]<br />
   1572859776 blocks [2/2] [UU]<br />
   [&gt;....................] resync = 0.0% (163840/1572859776) finish=2879.4min speed=9102K/sec</p>
<p>unused devices: &lt;none&gt;<br />

Από το λογαριασμό του root, κάντε μια απαραίτητη προσθήκη στο αρχείο /etc/mdadm/mdadm.conf ώστε τα δύο RAID arrays να ενεργοποιούνται αυτόματα κατά την εκκίνηση του λειτουργικού:

<br />
sub0@ubuntu-srv-testbed:~$ sudo su<br />
[sudo] password for sub0:<br />
root@ubuntu-srv-testbed:/home/sub0# mdadm --examine --scan &gt;&gt; /etc/mdadm/mdadm.conf<br />
root@ubuntu-srv-testbed:/home/sub0# exit<br />
exit<br />
sub0@ubuntu-srv-testbed:~$<br />

Αν θέλετε να δείτε περισσότερες πληροφορίες για τις δύο συστοιχίες RAID, δώστε

<br />
sub0@ubuntu-srv-testbed:~$ sudo mdadm --detail /dev/md0 /dev/md1<br />

Με βάση το άρθρο που δημοσιεύουμε εδώ, φτιάξτε PVs πάνω από τα RAID 1 arrays /dev/md0 και /dev/md1, δημιουργήστε ένα VG από τα δύο αυτά PVs, πάνω απ’ αυτό ορίστε όσα LVs θέλετε, φορμάρετέ τα σε όποιο ή όποια filesystems επιθυμείτε, συνδέστε (mount) τα σε συγκεκριμένους καταλόγους και τέλος ενημερώστε κατάλληλα το /etc/fstab, ώστε τα filesystems να συνδέονται αυτόματα κατά την εκκίνηση του συστήματος. Υπόδειξη: Πριν τα RAID 1 devices /dev/md0 και /dev/md1 χαρακτηριστούν ως PVs δεν χρειάζεται ν’ αποκτήσουν τον τύπο Linux LVM (partition type 8e). Κι ένα τελευταίο: Αν δοκιμάζετε για πρώτη φορά όλα τα παραπάνω, σας ζηλεύουμε :D

Σας άρεσε το άρθρο; Αν ναι, τι θα λέγατε για ένα tip στο PayPal;

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Σύνδεση

Αρχείο δημοσιεύσεων