Το προφίλ μας στο Google Plus
1

Μοίρασμα αρχείων με Python webserver

Μοίρασμα αρχείων με Python webserver

Δώστε στα γρήγορα απομακρυσμένη πρόσβαση στα αρχεία ενός συγκεκριμένου καταλόγου. Από ένα τερματικό, μεταβείτε σ’ αυτόν και πληκτρολογήστε

python -m SimpleHTTPServer

Όσοι θέλουν να πάρουν αρχεία από τον κατάλογο, στον web browser της προτίμησής τους θα γράψουν κάτι σαν

http://IP-του-υπολογιστή-σας:8000

One Response to “Μοίρασμα αρχείων με Python webserver”

  1. JoeDer | 17/12/2018 at 22:28

    Να σημειώσουμε ότι στην Python 3 έχει αντικατασταθεί με την http.server
    python -m http.server

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Σύνδεση

Αρχείο δημοσιεύσεων