Το προφίλ μας στο Google Plus
0

Γρήγορος έλεγχος για τη διαθεσιμότητα απομακρυσμένης υπηρεσίας

Χρήση του netcat για τον έλεγχο της διαθεσιμότητας μιας υπηρεσίας σε remote server

Μετά από την (επαν)εκκίνηση ενός απομακρυσμένου server, μερικές φορές θέλουμε να πληροφορούμαστε το συντομότερο δυνατόν για τη διαθεσιμότητα μιας εκ των υπηρεσιών που προσφέρει. Ένας τρόπος να το πετυχαίνουμε είναι με τη βοήθεια του εργαλείου netcat. Εργαζόμαστε όπως φαίνεται στο παράδειγμα του screenshot, όπου μας ενδιαφέρει η υπηρεσία SMTP (port 25/TCP) του host με FQDN το box.colder.xyz:

nc -z -w 5 -v box.colder.xyz 25

Όταν εξάλλου ο έλεγχος γίνεται μέσα από κάποιο BASH script, τότε δεν χρειαζόμαστε το όποιο μήνυμα του netcat αλλά την τιμή του exit status της εντολής. Γι’ αυτό και παραλείπουμε την παράμετρο -v (more verbose output), ανακατευθύνουμε την έξοδο του nc στο /dev/null και, τέλος, διαβάζουμε την τιμή του exit status από το $?. Παράδειγμα:

nc -z -w 5 box.colder.xyz 25 2> /dev/null ; echo $?

Αν το αποτέλεσμα είναι 0 τότε όλα έχουν πάει καλά (π.χ., η υπηρεσία SMTP του box.colder.xyz είναι διαθέσιμη). Αν πάλι το αποτέλεσμα δεν είναι 0, τότε κάτι δεν πάει καλά (π.χ., ο απομακρυσμένος host ή η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη, προέκυψε πρόβλημα με το DNS resolution κ.ο.κ.). Για τη σημασία των παραμέτρων -z και -w δείτε το man page του netcat (δώστε man nc).

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Σύνδεση

Αρχείο δημοσιεύσεων