Στο πρώτο επεισόδιο της σειράς video tutorials “Φίλοι με το Linux”, περιγράψαμε ένα σχέδιό μας για να φέρουμε χρήστες των Windows ή του Mac OS X στον κόσμο του Linux.

Ξεκινήσαμε με το openSUSE Leap και τώρα προχωράμε το σχέδιο κατεβάζοντας κι εγκαθιστώντας το Debian Stable. Παρουσιάζουμε την όλη διαδικασία αναλυτικά – και φυσικά βήμα προς βήμα.

Κατά τη διάρκεια του video γίνεται αναφορά στους ακόλουθους όρους και έννοιες.

  • Linux (Kernel, Distribution). Με τον όρο Linux αναφερόμαστε γενικά σε μια οικογένεια Unixοειδών λειτουργικών συστημάτων Ανοικτού Κώδικα, τα οποία βασίζονται στον ομώνυμο πυρήνα (Linux kernel). Η πρώτη έκδοση του Linux kernel κυκλοφόρησε στις 17 Σεπτεμβρίου του 1991, ως πνευματικό δημιούργημα του Linus Torvalds. Τυπικά, το Linux το χρησιμοποιούμε με τη μορφή μιας διανομής (distribution). Αναλυτικότερα, μια διανομή Linux αποτελείται από τον Linux kernel και μια συλλογή λογισμικού (εργαλεία και βιβλιοθήκες, πρόσθετο λογισμικό κι εφαρμογές, τεκμηρίωση, παραθυρικό σύστημα γραφικών και πρόσθετα περιβάλλοντα desktop). Παραδείγματα δημοφιλών διανομών Linux αποτελούν τα Debian, Ubuntu, Fedora και openSUSE.

  • Debian (Stable, Testing, Unstable). Το Debian –ή ακριβέστερα Debian GNU/Linux– είναι μία διανομή Linux που αποτελείται αποκλειστικά από Ελεύθερο και Ανοικτό Λογισμικό. Αναπτύσσεται υπό την αιγίδα του Debian Project, το οποίο ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 1993 από τον Μηχανικό Λογισμικού Ian Murdock. Πρόκειται για ένα από τα παλαιότερα λειτουργικά συστήματα που βασίζονται στον πυρήνα του Linux. Ανέκαθεν το Debian αναπτυσσόταν δημόσια και διανεμόταν με βάση τις αρχές του GNU Project. Υπάρχουν τρεις εκδοχές (ή αλλιώς branches, releases) του Debian: η Stable, η Testing και η Unstable. Η Stable είναι η τρέχουσα έκδοση και χαρακτηρίζεται ως σταθερή κι επαρκώς ελεγμένη. Προκύπτει παγώνοντας την εκδοχή Testing για μερικούς μήνες, όπου όλο αυτό το διάστημα διορθώνονται προβλήματα ή αφαιρούνται πακέτα με πολλά προβλήματα. Η εκδοχή Testing είναι ο προάγγελος της Stable. Τα πακέτα που βρίσκονται στην Testing προέρχονται από την εκδοχή Unstable κι έχουν περάσει από προκαταρκτικούς ελέγχους, δεν είναι όμως έτοιμα για να περάσουν στην επόμενη εκδοχή Stable. Σε γενικές γραμμές τα πακέτα της Testing είναι νεότερα σε σύγκριση με τα αντίστοιχα πακέτα στην τρέχουσα Stable, αλλά παλαιότερα σε σύγκριση με τα αντίστοιχα πακέτα στην Unstable. Προφανώς, στην εκδοχή Unstable βρίσκουμε πακέτα λογισμικού που χαρακτηρίζεται ως bleeding edge. Αυτά τα πακέτα γίνονται αποδεκτά στη συγκεκριμένη εκδοχή του Debian χωρίς να έχουν προηγηθεί έλεγχοι που αφορούν στη διανομή εν συνόλω. Την εκδοχή Unstable χρησιμοποιούν software developers, ειδικά όταν χρειάζονται πρόσβαση στις πλέον πρόσφατες εκδόσεις βιβλιοθηκών ή/και εργαλείων.

  • Logical Volume Management (LVM). Πρόκειται για τεχνολογία storage virtualization, η οποία καθιστά δυνατή την κατανομή αποθηκευτικού χώρου πάνω σε μία ή σε περισσότερες συσκευές αποθήκευσης κατά τρόπο πολύ περισσότερο ευέλικτο σε σύγκριση με τη μέθοδο κατανομής σε κλασικές κατατμήσεις (partitions). Πιο συγκεκριμένα, ένας volume manager έχει την ικανότητα να συνδυάζει διαφορετικές κατατμήσεις ή διαφορετικές συσκευές αποθήκευσης δημιουργώντας μεγαλύτερες εικονικές κατατμήσεις. Όποτε προκύπτει η ανάγκη, ο διαχειριστής συστήματος έχει δυνατότητα να αλλάζει το μέγεθος ενός logical volume δυναμικά, μ’ άλλα λόγια χωρίς να διακόπτεται η πρόσβαση στον αντίστοιχο αποθηκευτικό χώρο.

  • VirtualBox Guest Additions. Τα Guest Additions του VirtualBox είναι ένα σύνολο device drivers κι εργαλείων για διάφορα guest OSes, τα οποία αφενός βελτιώνουν τις επιδόσεις των αντίστοιχων εικονικών μηχανών, αφετέρου διευκολύνουν την επικοινωνία –ή αν θέλετε τη συνεργασία– μεταξύ host OS (το λειτουργικό του φυσικού υπολογιστή) και guest OS (το λειτουργικό ενός εικονικού υπολογιστή ή αλλιώς μιας εικονικής μηχανής). Εγκαθιστώντας, για παράδειγμα, τα κατάλληλα Guest Additions στο λειτουργικό ενός VM (virtual machine), έχουμε περισσότερες επιλογές για την ανάλυση οθόνης του graphical desktop στον guest, δυναμική αλλαγή ανάλυσης όταν το VM δεν είναι σε full screen, αλλά και δυνατότητα για copy/paste απλού κειμένου μεταξύ εφαρμογών που τρέχουν στο host και στο guest. Υποστηρίζεται, επίσης, το drag’n’drop μεταξύ host και guest, τα shared folders για host και guest – ενώ κατά περιπτώσεις έχουμε και hardware acceleration για το υποσύστημα γραφικών του VM. Διαβάστε πώς μπορείτε να έχετε την πλέον πρόσφατη έκδοση των Virtual Guest Additions σε VMs με openSUSE, Debian και Fedora.

Σας άρεσε το video; Αν ναι στηρίξτε το ðhacker, χωρίς κατ’ ανάγκη να ξοδέψετε χρήματα.