Στα δύο πρώτα επεισόδια της σειράς video tutorials “Φίλοι με το Linux” ασχοληθήκαμε με τις εγκαταστάσεις των διανομών openSUSE και Debian. Ολοκληρώνουμε τον κύκλο των εγκαταστάσεων με το Fedora Workstation.

Υπενθυμίζουμε το στόχο μας – ή καλύτερα τη φιλοδοξία μας: να φέρουμε όσους περισσότερους φίλους των Windows ή/και του Mac OS X στον κόσμο του Linux. Ακολουθεί η όλη διαδικασία της εγκατάστασης του Fedora Workstation, αναλυτικά και βήμα προς βήμα.

Κατά τη διάρκεια του video γίνεται αναφορά στους ακόλουθους όρους και έννοιες.

  • Linux (Kernel, Distribution). Με τον όρο Linux αναφερόμαστε γενικά σε μια οικογένεια Unixοειδών λειτουργικών συστημάτων Ανοικτού Κώδικα, τα οποία βασίζονται στον ομώνυμο πυρήνα (Linux kernel). Η πρώτη έκδοση του Linux kernel κυκλοφόρησε στις 17 Σεπτεμβρίου του 1991, ως πνευματικό δημιούργημα του Linus Torvalds. Τυπικά, το Linux το χρησιμοποιούμε με τη μορφή μιας διανομής (distribution). Αναλυτικότερα, μια διανομή Linux αποτελείται από τον Linux kernel και μια συλλογή λογισμικού (εργαλεία και βιβλιοθήκες, πρόσθετο λογισμικό κι εφαρμογές, τεκμηρίωση, παραθυρικό σύστημα γραφικών και πρόσθετα περιβάλλοντα desktop). Παραδείγματα δημοφιλών διανομών Linux αποτελούν τα Debian, Ubuntu, Fedora και openSUSE.

  • Fedora (Workstation, Server, CoreOS). Το Fedora Linux ή απλά Fedora είναι μία διανομή Linux που αναπτύσσεται υπό την αιγίδα του Fedora Project. Το όλο εγχείρημα είναι ανεξάρτητο, ανοικτό κι έχει διάφορους σπόνσορες, με τον βασικότερο να είναι η εταιρεία Red Hat. Η διανομή περιλαμβάνει Ελεύθερο/Ανοικτό Λογισμικό και συχνά έχει το ρόλο πλατφόρμας για τη δοκιμή νέων τεχνολογιών. Στον πηγαίο κώδικα του Fedora βασίζεται το εμπορικό Red Hat Enterprise Linux. Αρχής γενομένης με την έκδοση 30 του Fedora, οι ενδιαφερόμενοι χρήστες έχουν να επιλέξουν μεταξύ διαφορετικών εκδοχών. Τρεις εξ αυτών είναι η Workstation, για συστήματα desktop, η Server, για μηχανήματα σε ρόλο server, καθώς και η CoreOS, η οποία είναι προσανατολισμένη στο λεγόμενο cloud computing.

  • VirtualBox Guest Additions. Τα Guest Additions του VirtualBox είναι ένα σύνολο device drivers κι εργαλείων για διάφορα guest OSes, τα οποία αφενός βελτιώνουν τις επιδόσεις των αντίστοιχων εικονικών μηχανών, αφετέρου διευκολύνουν την επικοινωνία –ή αν θέλετε τη συνεργασία– μεταξύ host OS (το λειτουργικό του φυσικού υπολογιστή) και guest OS (το λειτουργικό ενός εικονικού υπολογιστή ή αλλιώς μιας εικονικής μηχανής). Εγκαθιστώντας, για παράδειγμα, τα κατάλληλα Guest Additions στο λειτουργικό ενός VM (virtual machine), έχουμε περισσότερες επιλογές για την ανάλυση οθόνης του graphical desktop στον guest, δυναμική αλλαγή ανάλυσης όταν το VM δεν είναι σε full screen, αλλά και δυνατότητα για copy/paste απλού κειμένου μεταξύ εφαρμογών που τρέχουν στο host και στο guest. Υποστηρίζεται, επίσης, το drag’n’drop μεταξύ host και guest, τα shared folders για host και guest – ενώ κατά περιπτώσεις έχουμε και hardware acceleration για το υποσύστημα γραφικών του VM. Διαβάστε πώς μπορείτε να έχετε την πλέον πρόσφατη έκδοση των Virtual Guest Additions σε VMs με openSUSE, Debian και Fedora.

Σας άρεσε το video; Αν ναι στηρίξτε το ðhacker, χωρίς κατ’ ανάγκη να ξοδέψετε χρήματα.