Το προφίλ μας στο Google Plus
0

Βρείτε το δημόσιο IP σας, από τη γραμμή εντολών

Αποθήκευση σε μεταβλητή της διεύθυνσης IP με την οποία βγαίνουμε στο Internet.

Θέλετε να βρείτε γρήγορα τη δημόσια IP με την οποία βγαίνετε στο Internet; Προτιμάτε να την έχετε αποθηκευμένη σε μεταβλητή του BASH, π.χ., για χρήση σε κάποιο script; Δείτε στο screenshot πώς ακριβώς θα το πετύχετε, με τη βοήθεια του εργαλείου dig και τους nameservers του OpenDNS. Για την ευκολία σας, επαναλαμβάνουμε εδώ τη γραμμή όπου αναθέτουμε τη διεύθυνση σε μεταβλητή:

myWANip="$(dig +short myip.opendns.com @resolver1.opendns.com)"

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Σύνδεση

Αρχείο δημοσιεύσεων