Το προφίλ μας στο Google Plus
0

Κατεβάστε κι αποθηκεύστε βίντεο από το YouTube

Κατεβάστε κι αποθηκεύστε βίντεο από το YouTube, από τη γραμμή εντολών

Κατεβάστε στα γρήγορα videos από το YouTube κι αποθηκεύστε τα τοπικά στο Linux / OS X σας, με τη βοήθεια του εργαλείου youtube-dl και φυσικά από τη γραμμή εντολών! Δείτε ένα παράδειγμα χρήσης στο screenshot και δώστε youtube-dl –help για όλες τις δυνατότητες του προγράμματος. Σε περίπτωση που κατά την εκκίνηση του downloading πάρετε μήνυμα λάθους για μη-αναγνωρίσιμο format, αναβαθμίστε το πρόγραμμα πληκτρολογώντας youtube-dl -U (με δικαιώματα root) και προσπαθήστε ξανά.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Σύνδεση

Αρχείο δημοσιεύσεων